Hallituksen kokous 20.2.2019.

Ylä-Savon Ensi- ja turvakotiyhdistyksen Turvatupa, Louhenkatu 17a B 19, Iisalmi