Tiedote 1/2020

Terveiset Iisalmen Pelastakaa Lapsista!

Yksi tämän vuoden tärkeistä asioista liittyy Yhteisvastuu-kampanjaan. Sen teemana on: Sinä riität hyvään vanhemmuuteen. Yhteisvastuu 2020 tekee ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä tukemalla vanhemmuutta Suomessa ja maailman katastrofialueilla. Suomessa mukana ovat Pelastakaa Lapset ry ja Mannerheimin Lastensuojeluliitto yhteisvoimin.

Kun vanhempi voi hyvin, lapsi voi hyvin. Riskitekijöitä lapsen hyvälle kehitykselle ovat vanhemman yksinäisyys, stressi ja sosiaalisen tuen puute. Nyt kerättävän Yhteisvastuun tuotosta 40 prosenttia käytetään näihin toimiin, joilla monin tavoin kehitetään ja toteutetaan tukea lapsiperheille.

Me Pelastakaa Lasten jäsenet ja vapaaehtoiset olemme tässä työssä mukana. Tämän vuoden aikana suunnitellaan ja ideoidaan toimintaa ja varsinainen toteutus alkaa ensi vuonna. Mikä sinun mielestäsi auttaisi perheitä parhaiten? Vertaistuki, yhteinen harrastusmahdollisuus koko perheelle, luotettava aikuinen tueksi ja vähentämään yksinäisyyden kokemusta? Tärkeitä ovat paikat, joissa on mahdollista löytää ystäviä, niin vanhemmille kuin lapsille.

Olemme Iisalmessa aktiivisesti mukana Perheentalo -yhteistyössä, siihen kokonaisuuteen voisimme liittää uudenlaista toimintaa esim. perheille, joiden lapset ovat ohittaneet pikkulapsivaiheen ja aloittaneet koulun.

Mielenkiintoinen ja merkittävä uusi haaste on valmiustoiminta. Siinä on kysymys kriisi-, poikkeus- ja häiriötilanteista, jotka koskettavat lapsia ja perheitä Suomessa. Ne voivat olla laajoja tulipaloja, myrskyjä, liikenne- ja kemikaalionnettomuuksia tai mitä tahansa poikkeavia tilanteita.
Järjestömme on jo useamman vuoden ajan ollut Vapaaehtoisen pelastuspalvelun ja Naisten valmiusliiton yhteistyökumppanina. Pelastakaa Lapsilla on tässä työssä tärkeä rooli, koska meillä on kokemusta lasten kanssa toimimisesta, paikallistuntemusta ja tiloja lapsille poikkeustilanteiden varalle. Jo tänä keväänä meillä on Iisalmessakin koulutusta, jossa vahvistamme verkostoja ja tietoamme täällä olevista auttamisrakenteista. Tärkeintä on saada tietoa, siitä miten me voimme toimia ja varautua. Katso tapahtumista ja tule mukaan kuulemaan, mistä on kysymys!

Lisää tietoa löydät esimerkiksi osoitteesta https://www.pelastakaalapset.fi/tyomme-kotimaassa/varautuminen-ja-valmiussuunnittelu/

Edelleen tärkein toimintamuotomme on vähävaraisten lapsiperheiden tukeminen Eväitä Elämälle -yhteistyön avulla.

vuonna avustimme perheitä lähes 19000 eurolla, josta valtaosa käytettiin 55 lapsen ja nuoren harrastusten ja 2.asteen koulunkäynnin tukemiseen. Tämä onnistui järjestömme onnistuneen joulukeräyksen avulla, josta mekin saimme osamme sekä paikallisen Olvi-Säätiön avustuksen turvin. Lisäksi saimme lahjoituksia yrityksiltä ja yksityisiltä, suuret kiitokset myös siitä!

Viime vuoden lopussa meillä oli 43 jäsentä. Tarvitsemme kipeästi lisää ihmisiä, joille toimiminen lasten hyväksi on tärkeää, ihan kaikenlaisia, nuoria ja vanhoja, miehiä ja naisia. Pelkkä jäsenmaksu on jo tärkeä kannanotto ja tuki!
Kenellä on kiinnostusta ja vaikka vähänkin aikaa, mm. seuraavanlaisia tehtäviä on tarjolla:

 • kivojen tapahtumien suunnittelu ja vapaaehtoistyö tapahtumissa, usein yhteistyössä Perheentalo-toiminnan kanssa
 • uudet toimintamuodot kuten kriisivalmiustoiminta
 • keskustelija, kommentoija ja kuuntelija yhteisissä tilaisuuksissa ja kokouksissa
 • arpojen myyjä, lipaskerääjä, toiminnasta kertoja, kahvinkeittäjä
 • viestintä niin netissä kuin sosiaalisessa mediassa kaipaa siitä kiinnostunutta tekijää
 • tukihenkilö tai sporttikummi lapselle
 • hallituksen jäsen toiminnan suunnitteluun, tukipäätösten tekemiseen ja yhdistyksen lakisääteisten velvoitteiden hoitaminen. Se on haastavaa ja mielenkiintoista, mutta myös mukavaa yhteistyötä.
 • varainkeruun suunnittelija ja toteuttaja
 • toiminnantarkastaja

Tulevia tapahtumia keväällä 2020:

 • ti 25.2. klo 17-20 vapaaehtoisten kädentaitoilta kaikille vapaaehtoisille ja hallituksen jäsenille Perhekeskus Onni ja Ilonassa
 • Kevätkokous to 12.3. klo 18 Perhekeskus Onni ja Ilonassa. Kirjeen lopussa kutsu!
 • ma 30.3. klo 16.30 -20 valmiussuunnittelukoulutus kaikille kiinnostuneille Perhekeskus Onni ja Ilonassa
 • ma 16.3. klo 18 keskusteluilta aiheesta Mikä ihmeen Pelastakaa Lapset? Vieraana Pelastakaa Lasten kansalaistoiminnan koordinaattori Ira Kinnunen. Paikka Ylä-Savon Ensi- ja turvakotiyhdistyksen Perhetupa Väkkärä, Savonkatu 13, Iisalmi. Kaikki kiinnostuneet tervetuloa!
 • to 16.4. ja 23.4. tukihenkilövalmennus klo 17-20 kaikille kiinnostuneille Perhekeskus Onni ja Ilonassa.
 • ma 20.4. klo 17-20 vapaaehtoisten keila- ja saunailta, Keila- ja liikuntakeskus Liike
 • to 23.4. keskusteluilta ajankohtaisista asioista klo 18. Paikka Ylä-Savon Ensi- ja turvakotiyhdistyksen Perhetupa Väkkärä, Savonkatu 13, Iisalmi. Kaikki kiinnostuneet tervetuloa!
 • la 25.4. Elävä Ylä-Savo messut. Ollaan mukana yhdessä Perheentalon toimijoiden kanssa. Tule vapaaehtoiseksi!

Yhdistyksen nettisivu: https://iisalmi.pelastakaalapset.fi/

Yhdistyksen facebook-sivu: https://www.facebook.com/iisalmenpelastakaalapset/

Terveisin

Päivi Korolainen,
Puheenjohtaja

 1. 044 027 3708
  iisalmi@pelastakaalapset.net
  paivi.korolainen@gmail.com

Jos sinulla on sähköposti ja haluat kuulla uutisiamme useammin, ilmoita meille sähköpostiosoitteesi, vaikka minulle tekstiviestillä, soittamalla tai sähköpostilla. Kiitos! Päivi

KUTSU
Iisalmen Pelastakaa Lapset ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen

torstaina 12.3.2020 klo 18.00

Paikka: Perhekeskus Onni ja Ilona
Pohjolankatu 6 L 6, Iisalmi

Käsitellään vuoden 2019 tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

Tervetuloa kokoukseen!

Iisalmessa 13.2.2020

HALLITUS