Tiedote 2/2020

Terveiset Iisalmen Pelastakaa Lapset ry:ltä kaikille lasten ystäville!

Tänä vuonna meitä on tarvittu!

Kuluvan vuoden alku oli täynnä suunnitelmia. Niin kuin muillakin, ne pyllähtivät maaliskuulla nurin! Ja todella äkkiä tuli esiin asioita, joihin meidän piti heti tarttua: perheiden huoli selviämisestä lomautusten, työn loppumisen, lasten etäkoulun ja pienten kotihoidon keskellä. Rahaa ei tullut, mutta menot ruokaan kasvoivat. Kaiken huolehtimisen keskellä vanhempien oli pysyttävä itse kasassa ja tuettava perhettä ja toisiaan. Koska kontaktit piti minimoida, eivät lähiomaiset tai vapaaehtoiset juuri pystyneet olemaan avuksi.

Tässä tilanteessa Pelastakaa Lasten jäsenyhdistykset alkoivat jakaa ruokalahjakortteja perheille, liiton aloittaman keräyksen ja edellisen joulukeräyksen tuoton turvin. Tähän mennessä Iisalmen Pelastakaa Lapset on jakanut Ylä-Savon alueelle 70 euron arvoisia ruokalahjakortteja yli 200kpl, suurimman osan niistä yhteistyössä Ylä-Savon Soten perhesosiaalityön ja seurakunnan diakoniatyön kautta. Tälläkin hetkellä niitä on vielä jaossa ja niitä voi kysellä Sotelta tai diakoniatyöstä ja meiltä suoraankin. Mitään asiakkuuksia ei vaadita niiden saamiseksi, ainoastaan perustelu tiukasta taloudellisesta tilanteesta.

Eväitä Elämälle -ohjelma jatkuu

Tänä vuonna meillä on ollut tuettavana 32 oppimateriaalituen saajaa ja 13 harrastustuen saajaa. Erityisesti keväällä harrastustukipyynnöt loppuivat lähes kokonaan, nyt syksyllä ne ovat pikkuhiljaa lisääntyneet. Mietin, mitä lapset ja nuoret nyt oikein tekevät vapaa-ajallaan! Oppimateriaalituen haku on jatkunut koko syksyn ajan vilkkaana. Myös joitain tietokoneita olemme hankkineet perheisiin, joissa sellaista ei ole ollut ollenkaan ja esimerkiksi ammattikoulun etäopiskelija on yrittänyt tehdä tehtäviään pelkällä puhelimella.

Erityisesti toivon, että lasten ja nuorten harrastustoiminta viriää mahdollisimman pian, onhan hallitusohjelmaankin kirjattu sitoumus yhdestä maksuttomasta harrastuksesta jokaiselle lapselle! Sen toteutumista kuntatasolla meidän on syytä seurata!

 

Yhdistyksen toiminnan haasteita

Yhdistyksemme ei ole tarkoitus olla pelkästään rahanjakoautomaatti vaikka tänä vuonna on siihen pitänyt keskittyä. Millaisilla toimilla herätettäisiin keskustelua lasten ja nuorten kuulemisen tärkeydestä tai perheitä koskevien epäkohtien korjaamisesta? Kehitämme yhteistyötä vapaaehtoisen pelastuspalvelun kanssa lasten huomioimisesta yhteiskunnan kriisitilanteissa. Oma Perheentalo-toimintamme on tärkeä linkki yhteistyöhön muiden toimijoiden kanssa esimerkiksi Metsäperheentalon ja muun luontoyhteyden kehittämisessä. Sinun ideasi toiminnan kehittämisessä ovat tarpeen!

Jäsenmäärän kasvattaminen ja myös aktiivisten jäsenten saaminen on kohtalon kysymys pienelle yhdistykselle! Uusien luottamushenkilöiden saaminen, uudet ideat ja into sekä uudet verkostot ovat elintärkeitä uusiutumiselle ja ajassa pysymiselle.

Näillä ajatuksilla kutsumme kaikki jäsenemme syyskokoukseen 12.11. klo 18. Myös toiminnasta kiinnostuneet ovat tervetulleita. Kokouksen alussa Seppo Määttä pitää lyhyen esittelyn vapaaehtoisesta pelastuspalvelusta ja valmiustyöstä, jossa myös Pelastakaa Lapset on mukana.