Iisalmen kaupungin juhlavuoden lumiukkojen myötä lämmin tervehdys sinulle, joka luet tätä Iisalmen Pelastakaa Lapset ry:n ensimmäistä viestiä vuodelta 2021!

Valtakunnallisessa lehdessä oli juttua nuorista vaikuttajista. Heidän sanoistaan löytyi monia viisaita
ajatuksia. Mainostoimistoalalla työskentelevä Janni Widerholm sanoi mm.
”Yritysten on oikeasti tehtävä jotain tärkeää, jotta niistä tulee tarpeellisia. Kaikki lähtee siitä, että ihmisiä kohdellaan ihmisinä, ei kohderyhminä. Yritysten on ratkottava oikeita ongelmia asiakkaidensa elämässä. Siksi menestysresepti myös tulevaisuudessa on aika yksinkertainen. Tehkää jotain, jolla on oikeasti merkitystä.”

Emme ole yritys vaan joukko vapaaehtoisia toimimassa meille tärkeiden asioiden hyväksi. Kuitenkin nuo sanat sopivat meille aivan yhtä hyvin! Järjestömme toimintatavoitteen mukaan päämääränämme on parantaa sitä tapaa, jolla lapsia kohdellaan sekä saada aikaan välittömiä ja pysyviä parannuksia lasten elämään ja kohdistaa erityistä huomiota kaikkein haavoittavimmassa asemassa oleviin lapsiin.  Haluamme edistää lasten osallisuuden toteutumista sekä lapsen oikeuksien toteutumista kaikessa toiminnassamme. Onnistummeko siinä toiminnassamme? Onko kulunut vuosi ollut merkityksellinen? Mihin meidän pitää pyrkiä tänä vuonna, miten olemme tarpeellisia?

Haastavia ajatuksia liikkuu mielessäni, mutta myös innostavia! Vuosi sitten kirjoitin Yhteisvastuukampanjasta, jossa olimme mukana. Keräyksen tuloilla tullaan tukemaan vanhemmuutta ja tekemään ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä. Itä-Suomen Pelastakaa Lapset-yhdistysten kumppaneina ovat mm. Iisalmen ja Sonkajärven seurakunnat ja Mannerheimin lastensuojeluliitto. Nyt maaliskuun alussa on järjestetty kysely lapsiperheille, jossa on haluttu selvittää, millaista tuen tarvetta iisalmelaisilla ja sonkajärveläisillä perheillä on ja miten vanhemmuuden tukea tulisi heidän mielestään kehittää.
Tässä hankkeessa suunniteltaviin ja aloitettaviin perheitä tukeviin toimintoihin tulemme hakemaan uusia vapaaehtoisia. Seuraa viestejämme ja ilmoituksiamme ja tule mukaan!

Vähävaraisten lapsiperheiden tukeminen Eväitä Elämälle -yhteistyön avulla jatkuu edelleen.  Viime vuonna oppimateriaali- tai harrastustukea sai yli 50 nuorta, siihen käytettiin 18000 euroa. Kiitos Pelastakaa lasten keräyksiin lahjoittaneille sekä paikalliselle Olvi-Säätiölle!

Tämän vuoden syksyllä opiskelunsa 2.asteen oppilaitoksissa aloittavat ovat vielä oppivelvollisia ja heidän  opiskelunsa on maksutonta. Oppimateriaalitukea saavat vielä opiskelunsa aikaisemmin aloittaneet  tutkintonsa suorittamiseen asti. Myös harrastustuki jatkuu. On tärkeää, että jokainen lapsi ja nuori on yhdenvertainen toisten kanssa ja saa ainakin yhden mieleisen harrastuksen.

Korona vaikeutti monien perheiden elämää monin tavoin, eikä vähiten taloudellisesti mm. lomautusten, irtisanomisten ja yritysten vaikeuksien vuoksi. Järjestömme keräysten turvin pystyimme jakamaan 70 euron ruokalahjakortteja 153 perheelle Ylä-Savon Soten ja Iisalmen seurakunnan diakoniatyön kautta.

Yhdistyksemme valmiutta kriisivalmiustyöhön tulemme kehittämään yhdessä muiden järjestöjen kanssa. Paikallinen Vapaaehtoinen Pelastuspalvelu on tärkeä kumppani ja tavoitteena on Lapsiystävällisen tilan suunnitteleminen yllättävien tilanteiden varalle.

Viime vuoden lopussa meillä oli 46 jäsentä. Aika koronapandemian kanssa on kaikella tavalla haastava meille toimijoille, mutta perheet ja lapset eivät voi jäädä tauolle avunsaannin suhteen! Siksi tarvitaan jäseniä, vapaaehtoisia, ideoita ja ajatuksia. Kokoonnumme viranomaisohjeiden mukaisesti joko pienessä ryhmässä tai kohtaamme etäyhteyksin. Ole yhteydessä, niin saat linkin etätapaamiseen. Jäsenillemme ja vapaaehtoisille on tarjolla Perheentalo-toiminnan kanssa yhdessä toteutettavia tapahtumia. Toivotamme kaikki tervetulleeksi mukaan!

Tulevia tapahtumia keväällä 2021:

  • ke 31.3. klo 18 kevätkokous Perhetupa Väkkärässä. Mukaan voi tulla myös etäyhteydellä, ilmoittaudu silloin 24.3. mennessä, niin saat linkin kokoukseen. Kirjeen lopussa kutsu!
  • to 15.4. klo 17 tukihenkilöiden ja sporttikummien vertaisilta Perhekeskus Onni ja Ilonassa. Ilmoittaudu Merville 050 433 0559
  • to 29.4. klo 17.30-19 Tunnetaidot hyvinvoinnin tukena etäyhteyksin. Illan järjestävät ihanat ja iloiset Annireeta ja Päivi Oiíloa Oy:stä. https://www.oiiloa.com/ Ilmoittautuneille lähetetään linkki, jota klikkaamalla pääsee mukaan iltaan.
  • ke 26.5. klo 17 vapaaehtoisten ja jäsenten kevätkarkelot. Paikka selviää myöhemmin.
  • ke 9.6. klo 17 vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneiden perehdytysilta. Perhekeskus Onni ja Ilona

 

KUTSU
Iisalmen Pelastakaa Lapset ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen
keskiviikkona 31.3.2020 klo 18.00
Paikka: Perhetupa Väkkärä (Ylä-Savon Ensi- ja turvakotiyhdistyksen tilat) Savonkatu 13, Iisalmi

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Käsitellään yhdistyksen sääntömuutokset
6. Esitetään hallituksen antama tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan/tilintarkastajan lausunto edelliseltä tilivuodelta
7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle tai päätetään muista toimen­piteistä, jos edellä mainitut asiakirjat antavat siihen aihetta
8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Kokoukseen on mahdollista osallistua Teams-etäyhteydellä. Pyydämme ilmoittautumista 24.3.2021 mennessä, jotta voimme lähettää kokouslinkin ajoissa.

Tervetuloa kokoukseen!
Iisalmessa 22.2.2021
HALLITUS