Olemme mukana Eväitä Elämälle –ohjelmassa ja tuemme vähävaraisten perheiden lasten koulunkäyntiä ja harrastamista.

Oppimateriaalituki

Toisen asteen opintojen maksuttomuus koskee syksyllä 2021 toisen asteen opintonsa aloittavia opiskelijoita. Iisalmen Pelastakaa Lapset ry tukee edelleen niitä toisen asteen opiskelijoita, jotka eivät ole maksuttomuuden piirissä. Tämä tarkoittaa opiskelijoita, jotka ovat aloittaneet opintonsa toisella asteella ennen syksyä 2021. Opiskelijat, jotka eivät ole maksuttomuuden piirissä, voivat hakea oppimateriaalitukea joustavasti. Keväällä 2021 tulleet hakemukset käsitellään kesäkuussa ja myöhemmin tulleet seuraavassa hallituksen kokouksessa. Hakemukset lähetetään osoitteella Iisalmen Pelastakaa Lapset ry, Pohjolankatu 6 L 6, 74100 Iisalmi. Ne voi toimittaa myös suoraan yhdistyksen nimellä Perhekeskus Onni ja Ilonaan e.m. osoitteeseen.

Eväitä Elämälle -ohjelman mukainen oppimateriaalituki jatkuu niillä opiskelijoilla, joille se on myönnetty aikaisemmin ja jotka eivät kuulu uuden oppivelvollisuuslain piiriin. Odotamme heiltä ilmoitusta edelleen jatkuvasta tuen tarpeesta sekä suunnitellusta tutkinnon suorittamisajankohdasta.

Kehotamme kaikkia oppimateriaalituen hakijoita hakemaan myös Kelan oppimateriaalitukea, joka on ensisijainen tukimuoto! Lisäksi Iisalmen lyseon lainattavia kurssikirjoja on käytettävä hyväksi mahdollisimman paljon, erityisesti niiden aineiden kursseilla, joita ei aio kirjoittaa.

Harrastustuki

Harrastustuki on tarkoitettu alle 18-vuotiaille lapsille, joiden harrastuksen aloittaminen tai sen jatkaminen on uhattuna perheen tiukan taloudellisen tilanteen vuoksi.

Harrastustukea myönnetään

  • lapsen harrastamisen edellyttämiin yksilöityihin hankintoihin tai kuluihin: harrastusvälineiden hankintaan, tunti- ja kausimaksuihin tai muihin osallistumisen edellyttämiin kohtuullisiin kustannuksiin

Harrastuksen on oltava ohjattua ja säännöllistä. Tuki on yksilötukea. Tukea ei myönnetä ryhmille tai harrastusseuroille.

Myös harrastustukea voi hakea joustavasti tarpeen mukaan. Hakemukset käsitellään aina seuraavassa hallituksen kokouksessa.

Oppimateriaali- ja harrastustuki on aina tarveharkintaista ja se annetaan todellisten kulujen perusteella. Voimme myöntää tukea kulloinkin käytettävissämme olevien resurssien puitteissa. Tuen tarkoituksena on edistää lapsen yhdenvertaisuutta antamalla mahdollisuus jatkaa koulunkäyntiä peruskoulun jälkeen tai osallistua edes yhteen harrastukseen.

Hakulomakkeet ja muuta tietoa löydät alla olevan Eväitä Elämälle-linkin kautta. Ne voit toimittaa yhdistyksen osoitteeseen Pohjolankatu 6 L 6, 74100 Iisalmi (Perhekeskus Onni ja Ilona Citykäytävässä keskustassa).

On eduksi, jos hakemuksen liitteenä on lausunto taholta, joka tuntee tilanteenne ja voi toimia suosittelijana.

Oppimateriaalitukihakemuslomake löytyy täältä

Harrastustukihakemuslomake löytyy täältä