Hallituksen kokous 8.5.2019

Ylä-Savon Ensi- ja turvakotiyhdistyksen Turvatupa, Louhenkatu 17a B 19, Iisalmi