Syyskokous 2021

Perhekeskus Onni ja Ilona, Pohjolankatu 6, Iisalmi

Kutsu

Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous

Aika: 11.11.2021 18.00

Paikka: Perhekeskus Onni ja Ilona, Pohjolankatu 6 L 6, Iisalmi

 

Käsiteltävät ja päätettävät vuotta 2022 koskevat asiat:

 1. Kokouksen avaus
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä varsinaisen jäsenen ja nuorisojäsenen jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
  6. Päätetään hallituksen varsinaisten jäsenten, varajäsenten ja äänioikeudettomien jäsenten määrät
  7. Valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi hallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle
  8. Valitaan yhdeksi kalenterivuodeksi hallituksen varajäsenet ja äänioikeudettomat jäsenet
  9. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa
  10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Kokoukseen on mahdollista osallistua myös etänä. Siinä tapauksessa ota yhteys puheenjohtajaan viimeistään viikkoa ennen kokousta. Jos kokouksen käsiteltäväksi halutaan saada joku muu asia, siitä on ilmoitettava hallitukselle kirjallisesti niin hyvissä ajoin, että se voidaan sisällyttää jäsenille sähköpostina tai kirjeenä lähetettävään kokouskutsuun, käytännössä 15.10. mennessä.

Tervetuloa!

Iisalmessa 19.8.2021

Hallitus