Vaikuttavuustiedolla tulevaisuuteen – järjestöfoorumi

Etätapahtuma

Vaikuttavuustiedolla tulevaisuuteen – järjestöfoorumi 21.11.2020 klo 12.30-15.00. Järjestäjinä Pohjois-Savon lasten ja perheiden parissa toimivien järjestöjen Lapsiasiaverkosto, Perheet Keskiöön -hanke ja Kuopion Ilona -verkosto. Sisältöinä mm. Vaikuttavuustieto ja yhteinen oppiminen asiakastyön kehittämisen avaimina? Hyvinvointitiedon hyödyntäminen lasten ja perheiden toimintojen ja palvelujen kehittämisessä ja toteuttamisessa. Maksuton tilaisuus on tarkoitettu kaikille pohjoissavolaisille lasten, nuorten ja perheiden parissa toimivien järjestöjen työntekijöille ja vapaaehtoisille, kuntien ja maakuntien luottamushenkilöille ja työntekijöille sekä kaikille sidosryhmille ja asiasta kiinnostuneille.  Ilmoittaudu mukaan:  https://www.lyyti.in/jarjestofoorumi_211120

Ilmoittaudu mukaan, saat linkin tärkeään tapahtumaan!