Vapaaehtoisten virkistys- ja koulutuspäivä

Villa Anna, Haukimäentie 259, Iisalmi

Tietoa vaikeiden asioiden kohtaamisesta ja puheeksiottamisesta. Kouluttajana Elina Siirola.  Ilta järjestetään yhteistyössä Yhdistystalo Vakan kanssa ja ilmoittautumiset tähän iltaan menevät Vakan työntekijälle Maaritille: maarit.mykkanen@ylasavonvakka.fi